fbpx

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่พัฒนาประกอบไปด้วย ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดียว และคอนโดมิเนียม อันจะเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดสงขลา

โครงการของเรา